Dit zijn onze bestuursleden:

 

De voorzitster: Schauwers Patricia Info verantwoordelijke, Shop verantwoordelijke, Stickers.

 

De Ondervoorzitster: Cerulis Carine.

 

1ste Parcoursverantwoordelijke,  2de penningmeester: Van Hoef Marc.

 

 Van De Ven Herman. †

 

P.R. Verantwoordelijke,1 ste penningmeester. Stas Marleen.

 

Materiaalmeester: Lambeir Jan.

 

Webmaster & Regiovertegenwoordiger: Tollet Alex.

 

 

 

 

Subcategorieën