Voor al de foto's van de wandelingen gemaakt door de wandelaars kijk naar onze:

    Facebook: wsvholsbeek @hotmail .com

 

    Beste vrienden clubleden :

 

   Oproep kandidaat bestuurslid.

    Naar aanleiding van het overlijden van Herman wordt er een nieuw bestuurlid gevraagd. Wie wil kan zich

    kandidaad stellen.

   Kandidaturen moeten ingediend worden voor 20 november 2019 bij onze voorzitster Patricia, per mail of brief.  

          

    4 Daagse naar Sauerland Winterberg inschrijving + voorschot,

             vanaf 1 augustus tot 1 september A.U.B

 

   Oproep lidgeld.

  Het bedrag van 17,00 € kan men overmaken voor 1 december 2019. Stel de betaling niet uit, anders

   is uw lidkaart niet beschikbaar voor het einde van het jaar en is men niet verzekerd op 1 januari 2020.

  

    

                  

      Opstapplaats voor de dagbusreizen is : ROTONDE Rotselaar.

    Opstapplaats voor de 3 daagse is : Garage  Van Mullem Multiobus Leuvensesteenweg 261 3370 Boutersem.

     Naast de garage.

           

   BETAAL  A. U .B. OP DE JUISTE REKENING. 

    Het is een kleine moeite voor jullie maar een grote hulp voor onze kassier.

    Het rekening nummer is vermeld in het infoblad.

    Dank voor de goede medewerking.

    Het Bestuur.